Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Sản xuất thuốc gói
31/05/2020
Được trang bị dây chuyền đóng thuốc gói của nhà sản xuất trang thiết bị hàng đầu Tây Ban Nha, năng suất có thể đạt đến 19.200 gói/giờ.