Home | Site Map | Language:
   
Sản xuất thuốc viên nang
31/05/2020

Dây chuyển sản xuất thuốc viên nang được trang bị với các thương hiệu nổi tiếng của nhà sản xuất Bosch tại Đức để đảm bảo các vấn đề quan trọng được đặt ra bởi thực hành tốt sản xuất tự động, đáp ứng được tính linh hoạt, năng suất và mức độ tin cậy. Năng suất có thể đạt đến 48,000 viên một giờ.