Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
27/09/2020
Giới thiệu nhà máy

Chúng tôi tin rằng các điều kiện không gian là điều quan trọng hàng đầu cho chất lượng sản phẩm cephalosporin. Các khu sản xuất của chúng tôi được Tổ chức y tế Thế giới (WHO), cơ quan quản lý thuốc Châu Âu (EMA) và Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa kỳ giám sát chặt chẽ, đòi hỏi chúng tôi phải tuân thủ chuẩn GMP hiện hành (Thực hành sản xuất tốt). Các qui định có hiệu lực pháp lý này hướng cho chúng tôi biết phải thực hiện trước các bước để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi an toàn, thuần khiết và hiệu quả. Nhận thức việc tiếp cận chất lượng theo chuẩn cGMP, chúng tôi lập kế hoạch một cách khéo léo và thực hiện các tính toán ban đầu với việc lựa chọn vật liệu xây dựng và hoàn thiện, hệ thống nước, đường đi của thiết bị, nhân sự và sản phẩm, xác định các thông số quan trọng như nhiệt đô, độ ẩm, áp suất, hệ thống lọc, các thông số dòng khí, phân loại phòng sạch. Quản lý các mức độ kiểm soát các thông số khác nhau để đảm bảo chất lượng, qui định các tiêu chí chấp nhận, thẩm định nhà xưởng thiết bị, và hồ sơ để vận hành và bảo trì.

Cả chuyên gia tư vấn về cGMP cũng như trang thiết bị chính của chúng tôi đều có nguồn gốc Châu Âu vì chúng tôi tin chắc vào sức mạnh và di sản của ngành công nghiệp máy móc Châu Âu.