Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
24/10/2020
Sản phẩm

Trust Farma Quốc tế là một công ty cổ phần thiên về chất lượng, chuyên sản xuất và tiếp thị các sản phẩm cephalosporin nhằm cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Nhóm sản phẩm của chúng tôi gồm các cephalosporin từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ tư.

Cơ sở sản xuất tiên tiến của chúng tôi thích ứng cho việc sản xuất các dạng bào chế vô trùng và không vô trùng:


      Thuốc uống
    Chúng tôi tập trung việc sản xuất thuốc viên và bột pha hỗn dịch uống tại nhà máy thuốc viên mới xây dựng. Toàn bộ trang thiết bị của chúng tôi có nguồn gốc Châu Âu. Để có thêm thông tin xin mời thăm trang chuyên dành cho cán Bộ y tế của chúng tôi.

      Thuốc tiêm
    Chúng tôi tập trung việc sản xuất thuốc Cephalosporin, bột pha tiêm tại phân xưởng thuốc cephalosporin vô trùng tiên tiến.Toàn bộ trang thiết bị của chúng tôi có nguồn gốc Châu Âu. Để có thêm thông tin xin mời thăm trang chuyên dành cho cán Bộ y tế của chúng tôi.