Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
27/09/2020
Bảo mật

Bạn có thể truy cập phần lớn trang web Farmapex mà không cần cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn. Trong vài trường hợp Farmapex có thể yêu cầu một vài thông tin cá nhân và thông tin chung về bạn, bằng cuộc khảo sát hay nói cách khác, chẳng hạn như tên bạn, địa chỉ e-mail, số điện thoại, tên công ty, thông tin về công ty hoặc các thông tin khác. Ngoài ra Farmapex tích lũy thông tin từ khách truy cập trang web, như những gì bạn truy cập trên trang web Farmapex, mức độ thường xuyên bạn truy cập, tên miền của bạn và từ trang web nào bạn vào trang web Farmapex.

Một số trang trên trang web Farmapex sử dụng “cookies” hoặc các tập tin nhỏ nơi trang web đặt trên dĩa cứng của bạn, với mục đích nhận dạng. Trình duyệt web của bạn có thể được lập trình không chấp nhận “cookies” hoặc nó có thể cho phép bạn được thông báo khi nhận một “cookie”, do đó cho bạn chọn lựa chấp nhận hay từ chối nó.

Farmapex có thể sử dụng những thông tin thu thập được để liên lạc với bạn hoặc công ty của bạn nhằm mục đích tiếp thị, hoặc có thể cung cấp thông tin cho đối tác kinh doanh của Farmapex cho mục tiêu tiếp thị. Farmapex cũng có thể sử dụng thông tin để cải tiến các dịch vụ dựa trên web của mình để tùy chỉnh trang web nhằm cung cấp nội dung phù hợp nhất cho bạn.

Những thông tin nhận dang cá nhân mà chúng tôi có về bạn được lưu giữ trong máy chủ. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi cố gắng hợp lý về phương diện thương mại để duy trì các biện pháp bảo vệ nhằm bảo vệ sự an toàn cho các máy chủ này.

Farmapex có thể chỉnh sửa, phục hồi hoặc nói cách khác thay đổi bản thông cáo này mà không phải thông báo trước. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại bản thông cáo này thường xuyên. Nếu bạn có thắc mắc hoặc có ý kiến gì về bản thông cào này, xin vui lòng liên hệ.

Liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty TNHH Farmapex

36 Đại Lộ Hữu Nghị
Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore
Thị xã Thuận An
Tỉnh Bình Dương
Việt Nam

Điện thoại: +84 (650) 3 766 790 - 91 - 92
Fax: +84 (650) 3 766 793
Email: info@farmapex.vn