Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
27/09/2020
Chiến lược kinh doanh quốc tế

Để cạnh tranh trên thị trường quốc tế, Trust Farma Quốc tế sẽ tập trung vào 3 tiêu chí chính:

 • LÒNG TIN CẬY = CAM KẾT CAO VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÔNG VIỆC CỦA
                  CHÚNG TÔI.
 • CHẤT LƯỢNG CAO = ĐỘ ỔN ĐỊNH VÀ ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA US-FDA.
 • DỊCH VỤ CAO CẤP.
 • Giá trị chủ yếu của công ty chúng tôi nằm ở việc cam kết tuân thủ GMP Châu Âu, PICs (Công ước kiểm tra dược phẩm) và FDA Hoa Kỳ. Trong chiến lược kinh doanh của công ty nói chung, sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi sẽ trải qua 2 bước chính:

  Bước I: Nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP Châu Âu, sản phẩm được tiêu thụ tại thị trường trong nước và Châu Á.
  Bước II: Sản phẩm đạt GMP Châu Âu, sản phẩm được xuất ra thị trường Châu Âu.
     
     

  *Nguồn thông tin: Báo cáo Kinh doanh toàn cảnh: Triển vọng thị trường chống nhiễm khuẩn
  đến năm 2013