Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
27/09/2020
Thị trường quốc tế

Thị trường thuốc chống nhiễm khuẩn toàn cầu trong năm 2007 trị giá 69,44 tỷ USD, tăng 13,3% trên doanh số bán hàng năm trước là 61,27 tỷ. Thuốc kháng khuẩn chiếm vị trí hàng đầu năm 2007 với thị phần 52,3% chiếm doanh số bán hàng là 36,31 tỷ.

Dẫn đầu doanh thu nhóm thuốc kháng khuẩn là các sản phẩm Cephalosporins đã thu hút 9,5 tỷ doanh thu trong năm 2007, chiếm 26,2 % thị phần. Tiếp theo Cephalosporins là Penicillins, Fluoroquinolones và Macrolides với thị phần lần lượt là 19.8%, 17.9% và 13.5%.

Cephalosporin thuộc nhóm kháng sinh beta lactam và gồm các thuốc phủ toàn bộ phổ kháng khuẩn.