Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
27/09/2020
Tuyển dụng

Là một nhân viên của Trust Farma Quốc tế, bạn sẽ đóng góp tích cực vào việc sản xuất và tiếp thị sản phẩm của chúng tôi đến các bệnh nhân và khách hàng. Tập trung toàn cầu của chúng tôi là cung cấp cơ hội cho tất cả các nhân viên hợp tác quốc tế, mang lại tầm nhìn và cơ hội trực tiếp để góp phần vào sự thành công của công ty. Chúng tôi cho rằng sức mạnh và lợi thế cạnh tranh nằm ở vấn đề nhân lực. Chúng tôi hỗ trợ nhân viên bằng nhiều cách nhằm thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh, công việc có ý nghĩa, đa dạng và cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Môi trường của chúng tôi tôn trọng sự khác biệt từng cá nhân và công nhận mỗi nhân viên là một thành viên không thể thiếu của công ty. Lực lượng lao động của chúng tôi phản ánh những giá trị này và tôn vinh các cá nhân tạo nên đội ngũ phát triển.

Bạn có những ý tưởng tuyệt vời và muốn làm việc trong một môi trường nuôi dưỡng sự phát triển chuyên môn của bạn? Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia cùng chúng tôi trên con đường phát triển. Xin vui lòng bấm vào đây để truy cập những công việc hiện đang cần. Chúng tôi cũng sẽ vui mừng nhận đơn tự ứng cử của bạn gửi qua email theo địa chỉ sau: recruit@trustfarmainternational.vn.