Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
27/09/2020
Tổng quan
Lịch sử công ty

Trust Farma Quốc tế được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân về giá dược phẩm hạ, đặc biệt các sản phẩm được Bộ Y Tế xếp vào danh mục thuốc thiết yếu và được bảo hiểm ý tế thanh toán. Chúng tôi sản xuất và phân phối những sản phẩm với tiêu chuẩn cao nhất, giá thành hạ, thay thế cho những sản phẩm nhập khẩu hiện có trên thị trường.
Đưa vào thành tích cá nhân và sự thành công trong lãnh vực dược phẩm cũng như kinh nghiệm thị trường, các sáng lập viên sẽ dành tất quan tâm đặc biệt của mình cho Trust Farma Quốc tế bằng cách kết hợp các điểm mạnh của từng cá nhân để điều hành doanh nghiệp và mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách xuất khẩu sản phẩm sang thị trường Châu Á, Châu Âu và Mỹ.