Trang chủ | Sơ đồ web | Ngôn ngữ:
   
Chất lượng ở tâm
16/07/2020
Bản thân chất lượng là tiêu chí duy nhất giúp việc sản xuất dược phẩm có ý nghĩa. Đạt đến đỉnh của chuẩn GMP hiện hành là đạt đến chất lượng đích thực, xứng đáng đóng góp công sức của chúng tôi trong việc cải thiện sức khỏe cộng đồng.